Ο Π.Ο.Υ. για τη διαχείριση της πανδημίας

Link
https://openwho.org/courses?lang=en
Περιγραφή
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρέχει μία σειρά από σεμινάρια μέσω της επίσημης σελίδας του, ανάμεσα σε αυτά και ένα που αφορά στην ενημέρωση και προετοιμασία των χωρών σε εθνικό επίπεδο για την διαχείριση της πανδημίας από τον κορονοϊό.
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
13 Απριλίου 2020, 12:47:58
Ενημερώθηκε στις:
15 Απριλίου 2020, 15:13:43