Άμεση και μαζική η ανταπόκριση του κόσμου στην έκκληση της «Σχεδίας»

Link
https://shediahome.gr/product-category/syndromi-periodikou/?fbclid=IwAR2kEB5CVrpX19qBCR7sMKbmoE-wQpDW1wx6CbqAKbqsm_0iOsVTkD4N2W8
Περιγραφή
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στην έκκληση των υπευθύνων της «Σχεδίας», για «συνδρομές αλληλεγγύης» ώστε να καταφέρει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού περιοδικού δρόμου.

Οι υπεύθυνοι με την εξάπλωση της πανδημίας αποφάσισαν την αναστολή της πώλησής του περιοδικού στους δρόμους για την ασφάλεια των πωλητών και πωλητριών. Για να αντιμετωπιστεί η κρίση, ξεκίνησαν μια καμπάνια για την εγγραφή νέων συνδρομητών, προσφέροντας τη δυνατότητα τετράμηνης, ή δίμηνης συνδρομής. Σύμφωνα με τους ίδιους μέσα σε λιγότερο από 36 ώρες έγιναν σχεδόν 1000 νέες συνδρομές!
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
13 Απριλίου 2020, 12:41:13
Ενημερώθηκε στις:
13 Απριλίου 2020, 20:50:11