Η Δημόσια Διοίκηση συνεχίζει τη λειτουργία της μέσω τηλεργασίας

Link
https://mindigital.gr/archives/1308
Περιγραφή
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. δίνουν πλέον τη δυνατότητα της τηλεργασίας στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που είναι ενταγμένοι στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Έτσι 10.000 υπάλληλοι, μπορούν μέσω VPN (Virtual Private Network), να έχουν πρόσβαση σε συστήματα και εφαρμογές και έτσι να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες ηλεκτρονικά, από το σπίτι τους.”
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
13 Απριλίου 2020, 12:39:50
Ενημερώθηκε στις:
22 Απριλίου 2020, 10:23:07