Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη (1034)

Link
http://www.depressionanxiety.gr/149/article/greek/149/141/index.htm
Απευθύνεται
Οποιοσδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει και να ζητήσει υποστήριξη για ζητήματα σχετικά με την κατάθλιψη ή γενικότερα θέματα ψυχικής υγείας που απασχολούν τον ίδιο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του, μπορεί να τηλεφωνήσει στη Γραμμή Βοήθειας.
Περιγραφή
Η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη (1034) είναι μια εμπιστευτική υπηρεσία που έχει οργανωθεί από το Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) και προσφέρει σημαντικό έργο στο χώρο της ψυχικής υγείας από το Μάϊο του 2008, που ξεκίνησε η λειτουργία της.

Η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 21:00, και στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, υπό την εποπτεία ομάδας ψυχιάτρων.

Παρέχει:

  • ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη

  • συμβουλευτική

  • επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για την κατάθλιψη,
    αλλά και για άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας

  • ενημέρωση και παραπομπή, όταν χρειάζεται, σε Δημόσιες
    Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που βρίσκονται στην περιοχή
    διαμονής του ενδιαφερομένου


Φορέας
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ))
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
4 Mαΐου 2020, 10:43:19
Ενημερώθηκε στις:
4 Mαΐου 2020, 17:04:27