Δημόσιες συζητήσεις από το ΕΛΙΑΜΕΠ

Link
https://www.eliamep.gr/events/
Απευθύνεται
Στο ευρύ κοινό
Περιγραφή
Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργανώνει διάφορες συζητήσεις με ακαδημαϊκούς για θέματα πολιτικής στην Ελλάδα και την Ε.Ε. Αυτή την περίοδο δημοσιεύονται διαδικτυακά.
Φορέας
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
2 Mαΐου 2020, 14:27:07
Ενημερώθηκε στις:
3 Mαΐου 2020, 00:45:22