Συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Link
https://www.bruegel.org/
Απυθύνεται
Σε αγγλόφωνο κοινό
Περιγραφή
Το καταξιωμένο think tank Bruegel παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των συζητήσεων που διοργανώνει, τόσο με στελέχη των οργάνων της ΕΕ όσο και με ακαδημαϊκούς. Κυρίως αναλύονται οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
Φορέας
Bruegel
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
2 Mαΐου 2020, 14:24:28
Ενημερώθηκε στις:
3 Mαΐου 2020, 00:43:24