Διαγωνισμός δημιουργικής έκφρασης από το Centre des langues IDEX Formation

Link
https://onestensemble.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/on-fait-une-pause/cote-culture/concours-un-printemps-pas-comme-les-autres–668881.kjsp?fbclid=IwAR1nITezbn87OvQvG7-3D1dbR6yAbp9AFtCDfIxUO8S6xes882cu_fVCY3A
Περιγραφή
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Γλώσσας της γαλλικής πόλης Grenoble μας καλεί να συμμετάσχουμε σ’ ένα διαγωνισμό δημιουργικής έκφρασης, στο πλαίσιο των “Ημερών Γλώσσας” για το 2020. Καθένας μας μπορεί να μοιραστεί τις ιδέες, τα συναισθήματα, την ποίηση, το τραγούδι, την εικόνα ή το κείμενο, στη μορφή και τη γλώσσα της επιλογής του, είτε αυτή που μιλάμε είτε αυτή που μαθαίνουμε —> αρχικό κείμενο : Faites-nous chanter, danser, vibrer, dans votre langue, dans notre langue ! Le Centre des langues IDEX Formation vous propose de participer à un concours d’expression créative dans le cadre des Journées des langues 2020. Partagez vos idées, vos émotions, vos réactions en slam, en poésie, en chanson, en image ou en texte, dans la forme et la langue de votre choix, soit celle que vous parlez ou celle que vous apprenez.
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
2 Mαΐου 2020, 13:22:24
Ενημερώθηκε στις:
3 Mαΐου 2020, 00:28:45