Κύπρος - Οδηγίες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού σε εργασιακούς χώρους

Link
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/30042020_3.pdf
Location
35.17437 33.362732 0 0
Απευθύνεται
Σε εργαζόμενους
Περιγραφή
Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει καταρτίσει τους πιο κάτω οδηγούς που αφορούν σε ομάδες εργαζομένων που αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν κατά την
1η και 2η φάση της στρατηγικής σταδιακής άρσης των απαγορεύσεων.

  1. Οδηγίες για αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας

  2. Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας Οδηγός Διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορονοϊού - Γενικές Οδηγίες για Επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας

  3. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνθήκες Κορονοϊού Γενικές Οδηγίες προστασίας εργαζόμενων σε Επιχειρήσεις

  4. Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων

  5. Take away / delivery COVID-19

  6. Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών

  7. Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορονοιού

  8. Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια Οδηγός Διαχείρισης της Πανδημίας COVID-19 & Απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο

  9. Οδηγίες για πρόληψη COVID-19 σε σχολεία


Φορέας
Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Γεωγραφικό πλάτος:
35.17437
Γεωγραφικό μήκος:
33.362732
Χάρτης:
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
30 Απριλίου 2020, 12:47:28
Ενημερώθηκε στις:
30 Απριλίου 2020, 13:11:41