Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων

Institution
Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
Link
https://www.inegsee.gr/
Απευθύνεται
Σε εργαζόμενους/ες - Άνεργους/ες
Κατηγορία
άλλη_υπηρεσία
Περιγραφή
Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στοχεύει στην παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε εργαζόμενους Έλληνες και αλλοδαπούς για θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για θέματα απασχόλησης και κατάρτισης. Η Πληροφόρηση και η Συμβουλευτική, και συνακόλουθα οι υπηρεσίες και τα συστήματα δομών που δημιουργούνται, έχουν ως οδηγό τόσο ατομικές όσο και συλλογικές παραμέτρους και μεταβλητές λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας ανά κατηγορία συμβουλευτικής παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Δικτύου.
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
29 Απριλίου 2020, 20:50:01
Ενημερώθηκε στις:
30 Απριλίου 2020, 11:06:42