Ενημέρωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας

Link
https://www.inegsee.gr/
Απευθύνεται
Σε Εργαζόμενους/ες
Θέμα
Ενημέρωση για την Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και σε πληττόμενες από την επιδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις
Κατηγορία
άλλη_υπηρεσία
Περιγραφή
Η προσπάθεια πρόληψης, και αντιμετώπισης της διασποράς της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 διαμόρφωσε έκτακτες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Με το κείμενο υπό τον τίτλο “Αναστολή συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και σε πληττόμενες από την επιδημία του κορονοϊού επιχειρήσεις” επιδιώκεται η να παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώθηκε για την αναστολή της σύμβασης εργασίας, για την παροχή ενημέρωσης για τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί υπογραμμίζοντας ωστόσο την θέση ότι θα πρέπει να συνιστά προσωρινό και μόνο μέτρο στόχος του οποίου είναι η στήριξη των πραγματικά πληττόμενων επιχειρήσεων και του προσωπικού τους κατά χρονικό διάστημα των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού COVID- 19. Το κείμενο συντάχθηκε από τις Βάλια Παπακωσταντινοπούλου και Άντα Σταμάτη.
Φορέας
Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
29 Απριλίου 2020, 19:46:48
Ενημερώθηκε στις:
30 Απριλίου 2020, 11:08:16