Συμβουλευτική για νέους γονείς

Link
https://www.greece.amurtel.org/
Απευθύνεται
Σε μητέρες και νέους γονείς
Κατηγορία
άλλη_υπηρεσία
Περιγραφή
Η Amurtel θα παρέχει περιγεννητική και μεταγεννητική συμβουλευτική καθώς και συμβουλευτική μητρικού θηλασμού μέσω whatsapp από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά από ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν γραπτό μήνυμα στα αραβικά, φαρσί, γαλλικά και αγγλικά. Υπάρχουν διαθέσιμες ομάδες υποστήριξης μητέρων μέσω whatsapp και viber σε τέσσερις γλώσσες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6909935228.
Φορέας
Amurtel
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
28 Απριλίου 2020, 21:41:22
Ενημερώθηκε στις:
28 Απριλίου 2020, 21:43:08