ΚΕΠ: Αποστολή εγγράφων και πιστοποιητικών στο σπίτι

Link
https://mindigital.gr/archives/1378
Περιγραφή
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό να εξυπηρετήσει τους πολίτες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, υλοποιεί μια νέα διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ, η οποία θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και ταχυδρομείου ή courier.
Η διαδικασία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα γίνεται για αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών. Η ίδια υπηρεσία θα παρέχεται και για πιστοποιητικά που απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, εφόσον ο πολίτης τα αποστείλει ηλεκτρονικά. Η παράδοση των παραγόμενων εγγράφων και πιστοποιητικών θα πραγματοποιείται στη διεύθυνση που θα δηλώνουν οι πολίτες, χωρίς χρέωση.
Φορέας
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
21 Απριλίου 2020, 13:56:40
Ενημερώθηκε στις:
21 Απριλίου 2020, 15:18:10