Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη για ενήλικους, εφήβους και παιδιά

Περιγραφή
Καλέστε δωρεάν τις παρακάτω τηλεφωνικές γραμμές 24 ώρες το 24ωρο.

197 (Ενήλικοι)
1056 (παιδιά και έφηβοι)

Τις τηλεφωνικές γραμμές στελεχώνουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι έτοιμοι να παρέχουν επείγουσα συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη αλλά και απαραίτητες πληροφορίες για θέματα κοινωνικής πρόνοιας.
Φορέας
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & το Χαμόγελο του Παιδιού
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
14 Απριλίου 2020, 12:32:39
Ενημερώθηκε στις:
27 Απριλίου 2020, 09:20:37