Δωρεάν διάθεση χώρων για διαμονή κατά την διάρκεια της πανδημίας

Link
https://www.facebook.com/groups/prosferoumespiti/
Απευθύνεται
Σε ανθρώπους σε ανάγκη
Κατηγορία
αλληλεγγύη
Περιγραφή
Στην oμάδα τoυ Facebook “I offer my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis” ανεβαίνουν καθημερινά post από ιδιοκτήτες σπιτιών που τα διαθέτουν δωρεάν κατά την περίοδο της πανδημίας για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Για περισσoτερες πληρoφoρίες επικoινωνήστε με την σελίδα!
Φορέας
Ομάδα “I offer my AIRBNB home for FREE during Covid-19 Crisis”
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
13 Απριλίου 2020, 16:43:38
Ενημερώθηκε στις:
14 Απριλίου 2020, 22:40:44