Τηλεφωνική Γραμμή εθνικής εμβέλειας για επαγγελματική ενημέρωση και καταγγελίες φαινομένων αισχροκέρδειας

Link
http://www.mindev.gov.gr/
Απευθύνεται
Σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και πολίτες
Περιγραφή
Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1520, εργαζόμενοι του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων απαντούν σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και ισχύουν. Επίσης, θα δέχονται καταγγελίες για φαινόμενα αισχροκέρδειας.
Φορέας
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Δήμος:
Γεωγραφικό διαμέρισμα:
Περιοχή:
Δημιουργήθηκε στις:
13 Απριλίου 2020, 13:44:03
Ενημερώθηκε στις:
16 Απριλίου 2020, 09:39:11